teisipäev, 13. november 2018

Kaasava hariduse parimate praktikate õpituba Lasteaias MARI


Kolmapäeval, 7. novembril külastasid projekti „Põltsamaa ja Mustvee valla haridusasutuste vahelised kaasava hariduse õpiüritused“ raames meie lasteaeda 25 Mustvee valla lasteaednikku, et osaleda meie lasteaia kaasava hariduse parimate praktikate õpitoas. Kaasava hariduse käsitus on suurepärane võimalus tagada kõikide laste heaolu ja õpihimu ning positiivne emotsionaalne kaasatus. Osalejate seas oli ka Põltsamaa valla abivallavanem Karro Külanurm, kes ühtlasi on Lasteaia MARI vilistlane. Külaliskolleegidel oli võimalus tutvuda meie õpetajate esituses kaasava hariduse erinevate metoodikatega. Vanempedagoog Inge Toode viis läbi väärtuskasvatusalase praktilise tegevuse, mis toetab laste sotsiaalsete oskuste ( nt sõbralikkus, koostöö jt) kujunemist. Õpetaja Mairi Püvi andis ülevaate koostöös vanematega teoks saanud Reggio Emilia tegevuskultuurile tuginevast projektist „Minu Eestimaa“, mis aitas lastel oma kodumaa loodust ja erinevaid paiku tundma õppida. Õpetaja Eve Kulp tutvustas projektõpet „Kohtumised koduteel“ , mis sai teoks koostöös Põltsamaa Koduga ja mille käigus suhtlesid lapsed eakatega ning valmis ühiselt loodud kunstinäitus. Vanempedagoog Eve Järviste esitles õuesõppealast õppefilmi „Ühepajatoit.“ Õppefilmi teema sai alguse laste endi poolt algatatud huvist ja väga oskuslikult oli ühe õppeaasta jooksul toimunud õppeprotsessi kaasatud erinevate ainevaldkondade lõimitud tegevused. Mustvee valla õpetajate poolt öeldi rohkelt tänusõnu mitmekülgsete kaasava hariduse kogemuste jagamise õpitoa eest. Sama suure huviga tutvuti meie lasteaiamajaga ja jagati tunnustavaid sõnu rühmade õpi- ja mängukeskkonna oskusliku ja omanäolise kujundamise eest.
Aitäh õpetajatele suurepärase kaasava hariduse õpitoa eest!
Õppealajuhataja Annika Kreitsman


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar