neljapäev, 4. juuni 2020

Hommikul saabunud auhind tegi päeva rõõmsaks

Kolmapäeval, 3. juunil, oli Lasteaias MARI rõõmus hommik. Häirekeskuse töötaja Merilin Talu tuli lasteaiale üle andma toredat auhinda – suurt põrandamängu „Aga mina!“. Auhinna pälvis lasteaed veebruarikuus toimunud Häirekeskuse konkursil „Lumest lumele 112“, mis toimus rahvusvahelise 112 päeva raames. Konkursi eesmärk oli teadvustada hädaabinumbrit, millelt saab appi kutsuda politseid, päästet või meedikuid.
Lasteaed MARI saatis konkursile foto, millel lasteaia lapsed seisid 112 numbri kujundis ,vihmavarje pea kohal hoides. Lund sel talvel ju polnudki, sellest tärkas atraktiivne mõte konkursitöö lahenduseks õpetaja abidelt Karin Puusepalt ja Anneli Kaeramaalt.

Võidu toonud foto

Kohe-kohe saame auhinna kätte

Pohla- ja pihlamarja lapsed uudistamas, kuidas mäng käib

Kirjutas direktor Tiia, fotod õppealajuhataja Annika ja õpetaja Kairit.

neljapäev, 28. mai 2020

Mida tegi lasteaednik eriolukorra ajal?


COVID 19 viirus tõi kaasa üleriikliku eriolukorra. Selles erilises olukorras olid ka Lasteaias MARI erilised tööd ja tegemised. Lasteaed oli kogu aprillikuu suletud. Osake lapsi ja töötajaid paigutusid sel ajal Tõrukese lasteaias, enamik töötajaid tegi aga kaugtööd. 
Mida saab üks lasteaiatöötaja kaugtööna teha – mõtlesid toona paljud. 

Aga erandkorras tehtigi erilisi töid. Peale selle, et õpetajad suhtlesid laste ja vanematega igapäevaselt ja -nädalaselt e-keskkonna ELIIS kaudu, said teoks paljud ideed ja mõtted, mis tavaolukorras lükkusid edasi põhjendusega „teen siis, kui rohkem aega on“. Ja lasteaednik on loov! Teeb vahel mitte millestki midagi ilusat ja vajalikku… Nii valmis arvukalt õppemänge, küll lugema õppimiseks, arvutamiseks, värvuste tundmaõppimiseks, kirjaharjutusteks jne. Valmistati vahvaid mängu- ja õppevahendeid, komponeeriti uusi lastelaule. Otsiti veebist parimaid praktikaid ja ideid õppe-kasvatustöö läbiviimiseks, koostati hulgaliselt e-katalooge. Osaleti mitmetel veebikoolitustel, -seminaridel, -koosolekutel, arendati koostööd teiste haridusvaldkonna ühendustega. Loeti läbi suur hulk pedagoogilist ja metoodilist kirjandust, valmistati neist referaadid kolleegidele ettekandmiseks.
Nüüd on kõik tehtu väljanäituseks lasteaia saali üles pandud. Külalisi küll hetkel veel majja ei lubata, aga eksponaadid on õppealajuhataja kõik üles pildistatud. 
Uudistage teiegi!

Kirjutas direktor Tiia, fotod õppealajuhataja Annika

                                            


 

 

 

 kolmapäev, 27. mai 2020

Tunnustus joonistusvõistluselt

Eesti Ornitoloogiaühingu poolt korraldatud joonistusvõistlusel "Aasta Lind 2019 Öösorr" on valitud arvukate võistlejate seas II vooru ja pälvinud äramärkimise meie lasteaiast 6 a. Mia-Noora Jans Pihlamarjarühmast (juhendaja õp. Jaanika Pärnaste)
Tema kaunis töö on siin vaatamiseks:

Teiste võistlejate vahvaid pilte saate vaadata:
https://eoy.ee/oosorr/osale/joonistusvoistluse-tulemused#paremad-A

teisipäev, 26. mai 2020

Meie kauni emakeele head sõnad…


Varakevadel 10. märtsil , vahetult mõni päev enne emakeelepäeva, avasime lasteaias näituse „Meie kauni emakeele head sõnad.“ Siis ei teadnud me veel, et need kaunid sõnad on meie toetajaks ja saatjateks terve keerulise kevade. Aitäh kõigile - lastele, lastevanematele ja lasteaia töötajatele, kes need väärtuslikud sõnad aitasid kokku koguda. Hea tunne on neid sõnu ikka ja jälle taas  lugeda ja kogeda.
Päikselist kevadet!
Annika Kreitsman

kolmapäev, 15. aprill 2020

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“


Pihlamarjarühm osaleb sel aastal oma toredate tegevustega Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilisel edulugude konkursil „Õppimine on põnev!“.

Miks me seda teeme?
Soovisime tutvustada koolieelikutele säästmis-  ja mõistlikke tarbimisharjumusi ning arendada loovust ja ettevõtlikku hoiakut - just neid oskusi, mida lastel hilisemas elus eduka ja hästi hakkama saava kodanikuna vaja läheb. Seda kõike saime rakendada loovalt rühma igapäevategevustes.

Sügisel arutlesime lastega rahatarkuse üle -  kust üldse raha tuleb. Lapsed pakkusid erinevaid ideid ja nende mõtted olid lennukad.

Jutuajamisest koorus tõsiasi, et raha ei tule niisama, selleks on vaja ise midagi teha. 
Hommikuringis artlesime, mida lapsed saaksid teha, et raha teenida. Pakuti palju mõtteid. Selge oli, et kõike ellu viia ei jõua. Seega lapsed valisid ideeks laada, kuna eelnevalt olime rühmas rääkinud, et peagi on tulemas Mihklilaat. Edasi artlesime juba, mida müüa ja kuidas teenitud raha mõistlikult kasutada. Taaskord oli lastel vahvaid ideid. Lõpuks otsustasid lapsed, et igaüks teeb kodus koos vanemaga mõne küpsetise lauale ja kes raatsib, toob vanu terveid mänguasju müügiks. Lähtume põhimõttest „Ühe vana, teise uus!“
Mõeldud, tehtud!


Mihklilaat oli edukas ja laste emotsioon kõrge. Nad pakkusid, et me võiksime veel mõnel laadal osaleda ja rohkem raha koguda. Teada oli, et Põltsamaa Kultuurikeskuses on tulemas Kodu käsitöölaat, kus igal aastal osalevad ka meie lasteaia koolieelikud. Seega olime ka meie kindlad minejad! Tuli taas hakata mõtlema, mida müüa.  Jällegi said kaasatud lapsevanemad ja nii täitus rikkalik laadalett erineva käsitööga.
Laadapäeval müüsid leti taga lapsed, kes soovi avaldasid.


Pärast käsitöölaata arutlesime lastega, mida kogunenud rahaga teha. Üheselt tuli välja soov kinno minna „Sipsikut“ vaatama.
Nüüd oli õpetajate töö planeerida kino külastus. Selleks oli vaja transporti ja broneerida kinopiletid.
Põltsamaa Vallavalitusest  aitas bussi organiseerida lapsevanem Annika Teesaar.
Viljandi Centrum Forum Cinemas pakkus suurepärase paketti „Klassiga kinno“, mis sisaldas kinopiletit, väikest popcorni ja väikest jooki. Boonusena saime õpetliku ekskursiooni kino tegitagustesse.
Viljandist tagasijõudes saime teate, et on eriolukord ja võib juhtuda, et see tore päev jääb lastele lasteaia viimaseks rühmaga koosveedetud päevaks!
Lapsed olid uhked, et nad said ise otsustada ja kulutada enda teenitud raha.
Meie õpetajatena tõdesime, et lapsed mõtlesid loovalt, avaldasid julgelt arvamust, tegid loovalt pakkumisi, tegutsesid arukalt ning oskasid ka vastutust võtta ja hoolida.
Ka meie oleme väga uhked laste üle!


Õpetajad Annika ja Jaanika