reede, 10. jaanuar 2020

Pihlamarjarühmas tegeletakse hoogsalt digiõppega


Pihlamarja rühma lapsed alustasid sügisel lasteaias viimast aastat. Lapsed on väga õpihimulised, arukad ja uudishimulikud, rühma igapäevaelu ning õppe- ja kasvatustegevused on rikastatud digivahendite kasutamise ja digimaailma uurimisega. Tutvustame  teile, milliseid digivahendeid oleme kasutanud:
·         Matatalab - komplekt, mis võimaldab varajases eas õppida programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse.  http://bit.do/matatalab
·         QR-kood -  (lühend sõndest Quick Response) on edasiarendus triipkoodist, millega on võimalik kiirelt ja mugavalt edasi anda informatsiooni. http://bit.do/qrkood
·         Grafoprojektor – valgustahvel, millega saab näidata kilele (lüümikule) kirjutatud või muul viisil jäädvustatud kujutist ekraanile või seinale.  http://bit.do/grafoprojektor
·         GPS-kunst - GPSi abil saab kaardile teha ükskõik millise kujundi, mida saab joonistada ühe joonega ehk ilma pliiatsit paberilt tõstmata. Suuremate ja tehnilisemate kujundite ning sirgjoonte loomisel tuleb kasutada GPS on-off tehnikat, ehk Endomondo äppi kasutades see enne “seinast läbi minemist” pausile panna.  http://bit.do/gpskunst

 • Teema: „Kompott“ (kunst, matemaatika, keel ja kõne)

Eesmärk: Laps programmeerib iseseisvalt juhiste järgi ruudu.
Tegevus: Laps joonistab valmis kompotipurgi, joonistab sinna sisse soovitud viljad ning seejärel kasutades Matatalabi teeb purgile sildi.
 • Teema: „Sügisel on mitu nägu“ (matemaatika, kunst)

Eesmärk: Laps programmeerib iseseisvalt juhiste järgi erinevaid kujundeid ja võrdleb neid.
Tegevus: Laps joonistab Matatalabi abil endale sobiva kujundi ja siis kujundab sellest oma fantaasiat kasutades loovtöö.
 

 •  „Tähtede õppimine“ (matemaatika, keel ja kõne)

Eesmärk: Laps saab teada, et Matatalabiga on võimalik ka tähti kirjutada.
Tegevus: Laps saab juhised, kuidas A tähte kirjutada ja iga laps saab proovida.
 • Teema: „Mis on QR-kood?“ (matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond)

Eesmärk: Laps teab, mida võib peita endas QR-kood.
Tegevus: Vaatame rühmas erinevaid raamatuid, pakendeid, millel on QR-kood peal ja avame neid vastava äpiga. Räägime, mis see on.
Jalutuskäigul on kaasas linnakaart, kus peal on numbrid. Iga laps saab ühe qr-koodi pildi ja vastavalt kaardil näidatud kohtades saavad koode avada (kaasas on tahvelarvuti). Hiljem rühmas numbrid järjestatakse ja lapsed saavad teada, mis oli lause oli koodide taha peidetud.

 • Teema: „Minu kodu“ (matemaatika, keel ja kõne, kunst)

Eesmärk: Laps joonistab Matatalabi abil ruudu ja kolmnurga ning valmistab neist kunstitöö.
Laps saab teadmisi, mida põnevat saab grafoprojektoriga teha.
Tegevus: Laps joonistab Matatalabi abil kaks kujundit ja lõikab need välja ning kujundab neist maja.  Laps ilmestab maja vastavalt oma soovile värvipliiatsitega.
Grafoprojektoril erinevate kujundite abil majade siluettide kujutamine. •  Teema: „Erinevad ametid“ (matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond)

Eesmärk: Laps loeb lihtsamaid sõnu.
Laps leiab ametinimetusele vastava pildi ja juhib Matatalabi robotit iseseisvalt programmeerides.
Lapsel kinnistuvad parem ja vasak.
Tegevus: Matatalabi aluskaardile on kinnitatud ametinimetused ja pildid ametnikest. Laps valib ühe ametinimetuse ja loeb selle teistele ette ning siis programmeerib Matatalabi roboti teekonna ametinimetuse juurest ametniku juurde.


 • Teema: „Kelle jäljed?“ (matemaatika, kunst)

Eesmärk: Laps tutvub mõistega "GPS-kunst" ja mõistab, kuidas tekib GPS-teekond.
Tegevus: Ühine arutlemine, mis asi on GPS ja mis on GPS-kunst. Jalutuskäigul teekonna jäädvustamine SportsTracker äpi abil. Lasteaia õuealal erinevate kujundite jäädvustamine. Valminud kujunditest oma fantaasiatöö loomine. • Teema: „Mõistatused“ (matemaatika, keel ja kõne)

Eesmärk: Laps leiab mõistatusele õige vastuse ja programmeerib teekonna.
Tegevus: Iga laps saab mõistatusele vastata ja ühe mõistatuse ja vastuse kokku viia.
 • Teema: „Täishäälikud“ (keel ja kõne, kunst)

Eesmärk: Lapsel kinnistuvad täishäälikud.
Laps kasutab grafoprojektorit.
Tegevus: Õpetaja on eelnevalt väikesed tähed välja lõigatud ja grafoprojektoriga seinale kuvatud. Seinal on paberid. Iga laps saab valida omal soovil tähe ja selle nö maha joonistada ja hiljem siis kaunistada. Väikese tähe ja lapsel valminud tähe suuruse võrdlemine.

 • Teema: „Alias“ (keel ja kõne, kunst)

Eesmärk: Laps loeb kokku lühema sõna.
Laps püüab kehakeele või sõnade abil ennast teistele arusaadavaks teha.
Laps joonistab enda seletatud sõna paberile.
Tegevus: Iga laps saab loosiga ühe QR-koodi ning algab Aliase mäng. QR-koode, mille all on sõnad peidus, on rohkem kui lapsi. Seega, kes soovib, saad rohkem kui üks kord seletada. Hiljem igaüks joonistab ühe sõna paberile.
 •  Teema: „Sihka-sahka puhtaks hambad“ (keel ja kõne, mina ja keskkond)

Eesmärk: Laps järgib hammaste hooldamise ja hoidmise põhimõtteid igapäevaelus.
Tegevus: Päris hamba uurimine. Suukooli multifilmi vaatamine: „Miks tulevad hammastesse augud?“ Arutelu nähtu üle.
Ole Sina ka usin hambapesija ja tee meel rõõmsaks koos selle lauluga:


Pihlamarjarühma õpetajad,
Annika ja Jaanika

1 kommentaar:

 1. Imeline töö lastega! Aitäh, õpetajad Annika ja Jaanika!

  VastaKustuta