neljapäev, 28. mai 2020

Mida tegi lasteaednik eriolukorra ajal?


COVID 19 viirus tõi kaasa üleriikliku eriolukorra. Selles erilises olukorras olid ka Lasteaias MARI erilised tööd ja tegemised. Lasteaed oli kogu aprillikuu suletud. Osake lapsi ja töötajaid paigutusid sel ajal Tõrukese lasteaias, enamik töötajaid tegi aga kaugtööd. 
Mida saab üks lasteaiatöötaja kaugtööna teha – mõtlesid toona paljud. 

Aga erandkorras tehtigi erilisi töid. Peale selle, et õpetajad suhtlesid laste ja vanematega igapäevaselt ja -nädalaselt e-keskkonna ELIIS kaudu, said teoks paljud ideed ja mõtted, mis tavaolukorras lükkusid edasi põhjendusega „teen siis, kui rohkem aega on“. Ja lasteaednik on loov! Teeb vahel mitte millestki midagi ilusat ja vajalikku… Nii valmis arvukalt õppemänge, küll lugema õppimiseks, arvutamiseks, värvuste tundmaõppimiseks, kirjaharjutusteks jne. Valmistati vahvaid mängu- ja õppevahendeid, komponeeriti uusi lastelaule. Otsiti veebist parimaid praktikaid ja ideid õppe-kasvatustöö läbiviimiseks, koostati hulgaliselt e-katalooge. Osaleti mitmetel veebikoolitustel, -seminaridel, -koosolekutel, arendati koostööd teiste haridusvaldkonna ühendustega. Loeti läbi suur hulk pedagoogilist ja metoodilist kirjandust, valmistati neist referaadid kolleegidele ettekandmiseks.
Nüüd on kõik tehtu väljanäituseks lasteaia saali üles pandud. Külalisi küll hetkel veel majja ei lubata, aga eksponaadid on õppealajuhataja kõik üles pildistatud. 
Uudistage teiegi!

Kirjutas direktor Tiia, fotod õppealajuhataja Annika

                                            


 

 

 

 kolmapäev, 27. mai 2020

Tunnustus joonistusvõistluselt

Eesti Ornitoloogiaühingu poolt korraldatud joonistusvõistlusel "Aasta Lind 2019 Öösorr" on valitud arvukate võistlejate seas II vooru ja pälvinud äramärkimise meie lasteaiast 6 a. Mia-Noora Jans Pihlamarjarühmast (juhendaja õp. Jaanika Pärnaste)
Tema kaunis töö on siin vaatamiseks:

Teiste võistlejate vahvaid pilte saate vaadata:
https://eoy.ee/oosorr/osale/joonistusvoistluse-tulemused#paremad-A

teisipäev, 26. mai 2020

Meie kauni emakeele head sõnad…


Varakevadel 10. märtsil , vahetult mõni päev enne emakeelepäeva, avasime lasteaias näituse „Meie kauni emakeele head sõnad.“ Siis ei teadnud me veel, et need kaunid sõnad on meie toetajaks ja saatjateks terve keerulise kevade. Aitäh kõigile - lastele, lastevanematele ja lasteaia töötajatele, kes need väärtuslikud sõnad aitasid kokku koguda. Hea tunne on neid sõnu ikka ja jälle taas  lugeda ja kogeda.
Päikselist kevadet!
Annika Kreitsman