kolmapäev, 15. aprill 2020

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“


Pihlamarjarühm osaleb sel aastal oma toredate tegevustega Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilisel edulugude konkursil „Õppimine on põnev!“.

Miks me seda teeme?
Soovisime tutvustada koolieelikutele säästmis-  ja mõistlikke tarbimisharjumusi ning arendada loovust ja ettevõtlikku hoiakut - just neid oskusi, mida lastel hilisemas elus eduka ja hästi hakkama saava kodanikuna vaja läheb. Seda kõike saime rakendada loovalt rühma igapäevategevustes.

Sügisel arutlesime lastega rahatarkuse üle -  kust üldse raha tuleb. Lapsed pakkusid erinevaid ideid ja nende mõtted olid lennukad.

Jutuajamisest koorus tõsiasi, et raha ei tule niisama, selleks on vaja ise midagi teha. 
Hommikuringis artlesime, mida lapsed saaksid teha, et raha teenida. Pakuti palju mõtteid. Selge oli, et kõike ellu viia ei jõua. Seega lapsed valisid ideeks laada, kuna eelnevalt olime rühmas rääkinud, et peagi on tulemas Mihklilaat. Edasi artlesime juba, mida müüa ja kuidas teenitud raha mõistlikult kasutada. Taaskord oli lastel vahvaid ideid. Lõpuks otsustasid lapsed, et igaüks teeb kodus koos vanemaga mõne küpsetise lauale ja kes raatsib, toob vanu terveid mänguasju müügiks. Lähtume põhimõttest „Ühe vana, teise uus!“
Mõeldud, tehtud!


Mihklilaat oli edukas ja laste emotsioon kõrge. Nad pakkusid, et me võiksime veel mõnel laadal osaleda ja rohkem raha koguda. Teada oli, et Põltsamaa Kultuurikeskuses on tulemas Kodu käsitöölaat, kus igal aastal osalevad ka meie lasteaia koolieelikud. Seega olime ka meie kindlad minejad! Tuli taas hakata mõtlema, mida müüa.  Jällegi said kaasatud lapsevanemad ja nii täitus rikkalik laadalett erineva käsitööga.
Laadapäeval müüsid leti taga lapsed, kes soovi avaldasid.


Pärast käsitöölaata arutlesime lastega, mida kogunenud rahaga teha. Üheselt tuli välja soov kinno minna „Sipsikut“ vaatama.
Nüüd oli õpetajate töö planeerida kino külastus. Selleks oli vaja transporti ja broneerida kinopiletid.
Põltsamaa Vallavalitusest  aitas bussi organiseerida lapsevanem Annika Teesaar.
Viljandi Centrum Forum Cinemas pakkus suurepärase paketti „Klassiga kinno“, mis sisaldas kinopiletit, väikest popcorni ja väikest jooki. Boonusena saime õpetliku ekskursiooni kino tegitagustesse.
Viljandist tagasijõudes saime teate, et on eriolukord ja võib juhtuda, et see tore päev jääb lastele lasteaia viimaseks rühmaga koosveedetud päevaks!
Lapsed olid uhked, et nad said ise otsustada ja kulutada enda teenitud raha.
Meie õpetajatena tõdesime, et lapsed mõtlesid loovalt, avaldasid julgelt arvamust, tegid loovalt pakkumisi, tegutsesid arukalt ning oskasid ka vastutust võtta ja hoolida.
Ka meie oleme väga uhked laste üle!


Õpetajad Annika ja Jaanika