esmaspäev, 25. juuli 2016

Meil on maja taga uus asfalt!

Kollektiivpuhkuse lõpuks said AS Vooremaa Teed töömehed valmis majataguse asfaltkatte paigaldamisega. Vana asfaldijäänustega tee on nüüd minevik ja uus korralik ning sile asfalt maas. Saame lastel rattapäevadel lasta teha uhkeid ümbermajatiire ning hoovi korrashoid on ka lihtsam. Asfalteerimise raha oli lasteaia eelarves sel aastal ette nähtud investeeringute real.

Kirjutas ja pildistas direktor Tiia Kaeramaa

reede, 15. juuli 2016

Lasteaias käisid külalised Elva lasteaiast Murumuna

15. juulil külastasid lasteaed 32 Elva lasteaia Murumuna töötajat, kes olid oma suvisel ringreisil Põltsamaa kandis. Direktor Tiia Kaeramaa tutvustas maja töökorraldust, õppe-kasvatustöö põhimõtteid ning Keskkonnainvetseeringute Keskuse projektide toel toimunud õppetegevusi.


Lasteaednike liidu liikmed osalesid suveseminaril Pärnus

12.-13. juulil 2016 toimus Pärnus Eesti Lasteaednike Liidu järjekordne suveseminar. Sel aastal oli ettevõtmine juubelihõnguline, sest kevadel möödus 25 aastat Lasteaednike Liidu asutamisest.
Meie lasteaiast kuulub Eesti Lasteaednike Liitu 7 õpetajat, Pärnus seminaril osales neist 5. Peab kohe ette ära ütlema, et lasteaednike kokkusaamine oli taas väga-väga tore! Esiteks, juba kokkusaamine vanade tuttavatega, ja sealt edasi põnevad ametialased ettevõtmised ning 25. sünnipäeva pidu. Seekord võõrustas lasteaednikke Paikuse lasteaed, kus oli väga külalislahke pererahvas ja elamine ja toidukorrad väga meeldivalt korraldatud.
Esimesel päeval kuulasime eripedagoog-miljööterapeut Pille Kriisa mõtteid teemal "Kuidas paremini mitte õpetada lapsi". Lektor oli väga erilaadne, suurepäraste näitlikustamisoskustega ja oskas kõik pea 100 kokkutulnud lasteaiaõpetajat hästi end kuulama panna. Esimese päeva ettevõtmiste hulka kuulusid ka töötoad, mille teema igaüks endale loosiga sai tõmmata. Meie õpetajad osalesid Pernova Loodusmaja planetaariumis toimunud õppeprogrammis "Avastusretk - planeedid ja päike" ning Keskkonnaharidusliku OÜ Aasavili õppeprogammis Pärnu rannaniitude looduskaitseala õpperajal "Elu rannaniidul".
Esimese päeva lõpetas lustakas sünnipäevapidu Andropoff´i Villas, kus tutvusime maja huvitava ajalooga, sõime pidusööki, laulsime ja mängisime seltskonnamänge.
Teise seminaripäeva hommikul toimus ELAL üldkoosolek, kus võeti vastu liidu uus põhikiri, liikmemaksu tasumise kord ning liikmeksastumise tasu suurus. Räägiti ka aktuaalsetel alushariduse teemadel ning arutleti liidu tegevuste üle. Koosoleku lõpus jäi ka väike aeg, kus saime tutvustada oma lasteaia Linnulaulude CD-d ja laulikut, mille vastu suurt huvi üles näidati. Peale väikest seljasirutust viisid Pärnu Pillerpalli lasteaia õpetajad näidisena läbi Arengumängu, mis on alternatiiviks arenguvestlusele lapsevanemaga. Arengumängus on lapsevanemal vaatleja roll, vaatlejana on võimalik saada ülevaade lapse arengust ja kooliküpsusest. Jällegi tõdesime, et seminaril osalemine on väga kasulik, sest sellise kogemuse najal on hea ka oma lasteaias arengumängu juurutama hakata.
Teise seminaripäeva lõpuks toimus orienteerumismäng Pärnu linnas, kus meeskondadel tuli linnas üles otsida 12 erinevat Pärnu tähtsat objekti, saada sealt infot ja teadmisi ning kleebis. Kui ülesanne oli täidetud ja 12 kleepsu ette näidata, said lasteaednikud seminaril osalemise tunnistused ning suure ja maitsva kõhutäie enne koduteele asumist.
Meiepoolne suur tänu ja veelkordne kiitus pärnakatele-organiseerijatele, kelle eesotsas olid Ave Ruul ja Merit Kvatš!
Pernova Loodusmajas

Rannaniitude looduskaitseala õpperajal

Sünnipäevapeol

Üldkoosolekul tutvustas Tiia Linnulaulude CD-d ja laulikut

Kogemuslik õpe - Arengumäng
Kirjutas direktor Tiia, fotod õppealajuhataja Annika ja õpetaja Eneli.

teisipäev, 5. juuli 2016

Lasteaia töötajate Idla liikumisrühm võimlemispeol "Hingelind" Tallinnas

Laupäeval, 02. juulil Tallinnas, võeti suurepäraste kontserditega kokku vabariiklik võimlemispidu "Hingelind". Nelja päeva pikkusel võimlejate kokkusaamisel osales ka meie lasteaia töötajate võimlemisgrupp. Olid suurepärased päevad - ilus ilm, värske õhk ja unustamatud emotsioonid erinevatest esinemisnumbritest! Ja muidugi tore seltskond - muusikaõpetaja Tuuli, rühmaõpetajad Eve, Mairi ja Helle, õpetaja abi Karin, direktor Tiia ning laenatud kaaslased - Tõrukese lasteaia peakokk Kairi ja Põltsamaa Muuseumi turismiinfospetsialist Teele.

Kirjutas Tiia Kaeramaa, fotod Tuuli Jukk, Teele Kaeramaa ning Postimees