teisipäev, 9. jaanuar 2018

Uue aasta algus tõi uusi teadmisi meie õpetajatele

2018.a. algas lasteaias nädalaga, kus õpetajad osalesid mitmetel koolitustel.
Kolmapäeval, 03. jaanuaril, toimus kogu lasteaia personalile õppeaasta teemat toetav koolitus "Perekond ja lasteaed väärtuste ja hoiakute kujundajana". Lektor Reet Rääk koolitusfirmast Kolmas Aste OÜ värskendas ja kinnistas meie olemasolevaid teadmisi. Kasutades aktiivõppemeetodeid omandasime uusi oskusi, saime julgustust ja toetust.Neljapäeval, 04. jaanuaril, toimus meie lasteaias täiendkoolitus Jõgevamaa ja Järvamaa lasteaedade muusikaõpetajatele, koolitajaks Moonika Pullerits. Monika Pullerits, PhD on muusikaõpetaja ja õppejõud, kelle valdkonnaks on alusharidusepedagoogika ja C. Orffi muusika- ja liikumisõpetus. Ta on mitmete artiklite, õppematerjalide ja õpikute autor ning staažikas koolitaja.
Koolituse teemaks oli "Mänguks muutunud muusika". Koolitust raamisid sisukad mõtted - näit. Õpeta last, mitte lugu! või Laps tunneb ja mängib, õpetaja teab ja mängib! Mängulusti sai koolitusel rakendada nii pillimängus kui loov- ja liikumismängus.


 Reedel, 05. jaanuaril, toimus Põltsamaa lasteaia Tõruke saalis muusika-alane koolitus rühmaõpetajatele "Mäng, muusika ja loovus lasteaias", koolitajaks samuti Moonika Pullerits. Tegeleti teemaga kuidas õpetada lapsi õpetamiseta, kuidas kaasata rühmategevustesse rütmi- ja loovharjutusi, sidudes neid muusikaga.
Koolitusel osalesid kõik meie lasteaia 12 rühmaõpetajat.

Kirjutas direktor Tiia, fotod õppealajuhataja Annika ja direktor Tiia.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar