neljapäev, 25. jaanuar 2018

Pihlamarjarühma õppekäik Põltsamaa Jahiseltsi majja

Ühel tuisusel jaanuarikuu kolmapäeval võtsid Pihlamarjad ette õppekäigu Põltsamaa Jahiseltsi majja.
Teel vaikselt liikudes nägid lapsed põõsa otsas istuvaid punakõhukestega leevikesi.
 

Lapsi ootas sooja vastuvõtuga Jahiseltsi maja perenaine Terje Kiipus, kes tutvustas jahimeeste töö tähtsust ning majas olevaid erinevaid loomade ja lindude topiseid ning nahku. Kõige suuremat elevust pakkus Pihlamarjadele suur karunahk, mille peale oli lubatud ka istuda.
Nädalateemast inspireeritult sai ka lasteaias oma rühmaruumi üles seatud isiklik väike metsloomadeteemaline näitus. Selle eest suured tänud lastevanematele!


Kirjutasid ja pildistasid rühmaõpetajad Monika ja Annika

Vaarikmarjarühma tore kunstiprojekt koostöös eakatega

Juba sügisel pakkus Põltsamaa Kodus eakate huvijuhina töötav Külli Kivisild välja mõtte organiseerida mõni tegevus, milles osaleksid üheskoos nii eakad kui lapsed. Mina Vaarikmarja rühma õpetajana haarasin mõttest kohe kinni ja koos plaanisime ellu viia kunstiprojekti, mille teema oleks seotud kodu ja kodulinnaga. Meiega plaanidega ühinesid ka Kairi Kukk, kes töötab samuti Põltsamaa Kodus huvijuhina ning Karin Puusepp, Vaarikmarja rühma õpetaja abi.
Projekti viisime läbi jaanuarikuus ja sellele sai ka mõeldud tore nimi: "Kohtumised koduteel". Meie kuu teemad, mida lastega rühmas käsitlesime, sidusime samuti eakate ja erivajadusega inimestega. Nii kujuneski see projekt ka lastele vahetu kogemuse saamiseks eakatega suhtlemisel ja koos tegutsemisel. Tänapäeval on ju enamasti kõikide lasteaialaste vanaemad ja vanaisad tegusad tööinimesed ning kokkupuuteid päris vanade inimestega lastel ilmselt väga sageli ette ei tulegi.
Käisime lastega kahel korral Põltsamaa Kodu elanikega koos joonistamas ja maalimas, mille tulemusena sündisid väga toredad ühistööd. Lapsed sõbrunesid ekatega kiiresti ja päris vahva oli vaadata, kuidas ühine ettevõtmine sujus, koostöös vesteldi ja täiendati üksteise mõtteid.
Üheskoos saime proovida ka toolivõimlemist. Lastele tundus see põnev ning nad said ise mõne harjutuse mõelda ja ette näidata, mida kõik eakad kaasa tegid.
Valminud kunstitöödest avasime ka näituse Põltsamaa Kodus. Näituse avamine kujunes südamlikuks ja liigutavaks, meid ootasid saalis kunstiprojektis osalejad. Esinesime laulude, luuletuse ja tantsuga, millest kujunes väike armas kontsert. Selleks oli meile appi tulnud muusikõpetaja Katre, kes saatis meie laule kandlel ja klaveril. Kutsusime tantsuringi ka eakad. Olime lasteaias lastega koos meisterdanud tänukaardid, mille kinkisime kõikidele kunstitegevuses osalejatele.
Väga populaarseks osutus laste seas härra Ronaldi poolt demonstreeritud elektriline ratastool, millega ta ka lapsi sõidutas. Soovijatest kujunes kiiresti järjekord. Samuti üllatas onu Ronald lapsi muinasjutuga, mida vestis ning mida huviga kuulati.
Eakate silmist oli näha siirast tänutunnet ja rõõmu meie külaskäigust. Kui kätte jõudis lahkumise aeg, ütles üks vanahärra: "Tulge ikka meid vaatama!" Lubasimegi, et kevadel läheme külla ja esineme näidendiga.
Siinkohal veel suur tänu Küllile ja Kairile Põltsamaa Kodust ning meie muusikaõpetaja Katrele.
Sellised ühistegevuse projektid peaksid kindlasti jätkuma, et väärtustada põlvkondade vahelist sidet ja rõõmustada eakaid ning tuua nende tavapärastesse päevadesse vaheldust.
Arvan, et kunstilisest poolest tähtsamaks võib isegi pidada selle projekti emotsionaalset poolt, kogemust ja positiivseid tundeid, mida saadi ühiselt tegutsedes.

Kui näitus on Põltsamaa Kodus mõnda aega üleval olnud, toome selle vaatamiseks ka lasteaeda.


Kirjutas õpetaja Eve Kulp
Fotod õppealajuhataja Annika Kreitsman ja õpetaja Eve Kulp

Külas käis Piip ja Tuut Teatrimaja

Esmaspäeval, 22.jaanuaril oli lastel tore võimalus külastada Piip ja Tuut Teatrimaja lavastust „Pobiseja“, mis oli projekti Teater Lasteaeda raames kõigile tasuta. Etendus pakkus lastele väga omanäolist ja uudset  elamust, sest lasteaiasaali kõik aknad olid võimlemismattidega kinni kaetud. See tekitas koos Teatrimaja poolt ülespandud valgustusega päris ehtsa teatrisaali tunde. Etenduse kõik rekvisiidid aga olid valmistatud taaskasutusmaterjalidest – pappkarpidest majad ja puud, taaskasutatud kostüümid ja mänguasjad. Etenduse kandvaks sõnumiks oli väärtustada taaskasutust, hoida loodust ning olla alati hooliv, abivalmis ja  sõbralik.
Kirjutas ja pildistas õppealajuhataja Annika Kreitsman

pühapäev, 21. jaanuar 2018

EAHJÜ seminar Pärnus

Direktor Tiia Kaeramaa osales koos lasteaia Tõruke direktori Helje Tammega 18.-19. jaanuaril Pärnus toimunud Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse (EAHJÜ) laiendatud juhatuse seminaril.
Kokkusaamisel vahetati kogemusi, kuulati lasteaedade edulugusid, räägiti ühenduse tegemistest ning tehti arendustööd.
Inspireeriv ettekanne "Digipööre Lohkva lasteaias" oli Lohkva lasteaia juhtkonnalt, mis kirjeldas IT-alaste uuenduste sisseviimist lasteaeda.
Väga huvitav oli kuulata ka ühenduse juhatuse liikme Jana Treieri kokkuvõtet Erasmus+ projekti "Tuulte roos" käekäigust, kus osalevad 17 lasteaedade juhti üle Eesti, lisaks Tartu Ülikool ning rahvusvahelised partnerid Portugalist, Horvaatiast, Kreekast ning Lätist. Projekti käigus on meie lasteaedade juhtidel olnud võimalus käia partnerriikide lasteaedades. Muljeid neist käikudest olid väga põnev kuulata.

Foto pärineb EAHJÜ Facebooki lehelt

Ülevaatlik näitus Jõgevamaa lasteaedadest

Reedel, 12. jaanuaril 2018, avati Jõgeva Virtuses Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) Jõgevamaa liikmeskonna poolt algatatud ja organiseeritud rändnäitus "Jõgevamaa lasteaiad". Näitusele oli iga Jõgevamaa lasteaed vaatamiseks välja toonud just selle, mida tema oma lasteaiast eksponeerida tahab. Näituse korraldamisega väärtustatakse lasteaedade rolli ühiskonnas ning ühtlasi tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva.
Näituse eksponaatide kogumisega olid ametis meie, MARI lasteaia, ning Jõgeva lasteaia Rohutirts liidulised. Näituse üles sättimisel ja paigutamisel Jõgeval tegi teiste kõrval väga suure töö ära meie lasteaia õppealajuhataja, liidu liige Annika Kreitsman. Näituse avamise kavandas Rohutirtsu õpetaja Merle Jegorova. Avamisel võttis sõna Jõgeva abivallavanem Arvo Sakijas, esinesid Jõgeva lasteaedade Karikakar ja Rohutirts lapsed ning kohal oli ka ELAL juhatuse liige Evelin Sarapuu.
Rändnäitus on kogu jaanuarikuu üleval Jõgeval, veebraurikuuks kolib näitus Mustvee Kultuurikeskusesse ning märtsis saab lasteaedade tegemistega tutvuda Põltsamaa Raamatukogu näitusesaalis.
Lasteaiast MARI kuulub näituse organiseerinud Eesti Lasteaednike Liitu 10 õpetajat.
Fotosid meie lasteaia väljapanekust (fotod pärinevad Jõgeva valla Facebooki lehelt):

 Rohkem fotosid saab vaadata SIIT

Kirjutas direktor Tiia Kaeramaa, ELAL volikogu liige

teisipäev, 9. jaanuar 2018

Uue aasta algus tõi uusi teadmisi meie õpetajatele

2018.a. algas lasteaias nädalaga, kus õpetajad osalesid mitmetel koolitustel.
Kolmapäeval, 03. jaanuaril, toimus kogu lasteaia personalile õppeaasta teemat toetav koolitus "Perekond ja lasteaed väärtuste ja hoiakute kujundajana". Lektor Reet Rääk koolitusfirmast Kolmas Aste OÜ värskendas ja kinnistas meie olemasolevaid teadmisi. Kasutades aktiivõppemeetodeid omandasime uusi oskusi, saime julgustust ja toetust.Neljapäeval, 04. jaanuaril, toimus meie lasteaias täiendkoolitus Jõgevamaa ja Järvamaa lasteaedade muusikaõpetajatele, koolitajaks Moonika Pullerits. Monika Pullerits, PhD on muusikaõpetaja ja õppejõud, kelle valdkonnaks on alusharidusepedagoogika ja C. Orffi muusika- ja liikumisõpetus. Ta on mitmete artiklite, õppematerjalide ja õpikute autor ning staažikas koolitaja.
Koolituse teemaks oli "Mänguks muutunud muusika". Koolitust raamisid sisukad mõtted - näit. Õpeta last, mitte lugu! või Laps tunneb ja mängib, õpetaja teab ja mängib! Mängulusti sai koolitusel rakendada nii pillimängus kui loov- ja liikumismängus.


 Reedel, 05. jaanuaril, toimus Põltsamaa lasteaia Tõruke saalis muusika-alane koolitus rühmaõpetajatele "Mäng, muusika ja loovus lasteaias", koolitajaks samuti Moonika Pullerits. Tegeleti teemaga kuidas õpetada lapsi õpetamiseta, kuidas kaasata rühmategevustesse rütmi- ja loovharjutusi, sidudes neid muusikaga.
Koolitusel osalesid kõik meie lasteaia 12 rühmaõpetajat.

Kirjutas direktor Tiia, fotod õppealajuhataja Annika ja direktor Tiia.


reede, 5. jaanuar 2018

Armas üllatus

Ühel hommikul jõulude aegu, kui peakokk Jaana Uusküla igahommikuse kartulikoorimise käsile võttis, tuli kartulikotist teiste mugulate seast välja väike armas südamekujuline kartulike. See oli justkui kingitus lasteaiale, et oleme hoitud ja armastatud nii lõppenud kui alanud aastal!


Maasikmarjade toimetused jõulukuul

14. detsembri üsna tuulisel ja külmal pärastlõunal võtsid Maasikmarja lapsed koos vanematega ette jõulumatka Rõstlas. Rasmuse vanemad Rain ja Margit olid ette valmistanud tegevusterohke ja põneva matkaraja. Külastasime Rebasesaart, et piiluda rebaseurge, ületasime oja, tegime lõket, katsime loomadele toidulaua, kinnitasime ka ise keha. Kogu tegevuse jooksul saadi erinevaid teadmisi looduses käitumise kohta. Matk lõppes põneva aardejahiga.


Detsembris valmis koostöös Kultuurikeskuse ning Kersti Poogiga meeleolukas jõulunurk.
Jõulunurgas kasutasime vana-aja asju ja raamatuid.

Enne jõule vaatasime veel Ugala teatris etendust „Lumekuninganna”. Pärast etendust ootas meid jõuluvana, kellelt iga laps sai kingiks tassi.
 


Teguderohket uut aastat !

Õpetajad Eneli ja Mairi