reede, 27. jaanuar 2017

Linnulaulud tõid tunnustuspreemia!

Reedel, 20. jaanuaril 2017, Jõgeva Kultuurikeskuses toimunud pidulikul tänuüritusel tunnustati Jõgevamaa 2016.a. silmapaistavaid kultuuri- ja sporditegijaid, -sündmusi ning tervisedendajaid. Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupi tunnustuspreemia said meie lasteaia muusikaõpetaja Tuuli Jukk ning direktor Tiia Kaeramaa. Tunnustus tuli tänu Linnulaulude projekti (Laulik ja CD uute linnuteemaliste lastelauludega) väga heale õnnestumisele.

esmaspäev, 9. jaanuar 2017

Kibuvitsad saatsid jõulukuuse ära laulu ja heade soovidega

Kolmekuningapäeva hommikul oli aeg kuusk lasteaia saalist välja viia. Lapsed laulsid oma lemmiklaulu ja tänasid kuuske selle eest, et ta jõulupidude ajal meie saali kaunistas ja kogu lasteaiaperele rõõmu valmistas.
Ohutusreegleid silmas pidades olid lapsed usinad abilised ka ehete ja elektriküünalde maha võtmisel ning saali koristamisel.
Esmaspäeva ennelõunal viisime koos teiste rühmadega aga kuuse ühisesse suurde lõkkesse Sõpruse parki. Seal tervitas meid Jõuluvana, kes lastega mängis. Lapsed said veelkord ka mõne luuletuse lugeda ning ühises ringis lõkke süütamise loitsu lausuda.
Üritus lõppes suure lumememmede meisterdamisega ning üllatusena  Jõuluvana käest kaasa saadud kommide söömisega.


Kirjutas õpetaja Helle

Pildid Annika Kreitsmann ja Eneli Pung

Ujumise algõpetus Lasteaed MARI koolieelikutele ehk ujumisoskuste eelõpetus lasteaias

Käesoleva õppeaasta II poolaastal, so  2017. aasta jaanuarikuus, algab koolieelikutele suunatud ujumisoskuste  eelõpetuse kursus „Supleme julgelt ja mõnuga“. Ujumistegevus on liikumistegevuse üks osa.  Tegevusele on püstitatud eesmärgid järgides alushariduse õppekava. Sellest tulenevalt on meie lasteaial ujumistegevusel oma eesmärgid ja tegevusplaan.
Eesmärgid:
·         Laps tahab vees liikuda ja tunneb vees liikumisest rõõmu.
·         Laps suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.
·         Laps järgib esmaseid hügieeni- ja ohtusnõudeid ujulas.
Ujumisoskuse  eelõpetus toimub meie lasteaias Kuremaa ujulas alates 2013. õppeaastast. Tegevus toimub ujula madalas basseinis. Kogu tegevuse vältel on lastega tegelemas basseinis lasteaia tervishoiutöötaja ja lisaks veel kaks  õpetajat turvalisuse tagamiseks. Põhitegevust juhendab liikumisõpetaja, kes on läbinud järgnevad koolitused:
  •  Eelkooliealiste mänguline ujumisõpetus
  •  Ujumise algõpetuse metoodika
  • Algklasside õpetajate veeohutusalane koolitus
  •  Esmaabiandja täiendõpe
Veega karastamise protseduurid on kasulikud lapse organismile, sest  vees olemine ja liikumine teeb keha tugevaks ja kaitseb külmetushaiguste eest. Samuti tugevdab ujumine südant ja kopse, suurendab organismi vastupidavust ning on hea nii seljale, luudele,  liigestele kui ka  mõjub rahustavalt. Veega kohanemine ja vees hakkama saamine tähendab erinevate meelte arendamist (nägemismeel, kuulmismeel, kompimismeel, kinesteetiline meel, kuidas laps tajub lihaspinget ja tasakaalumeel).
Basseinis olles  kasutame abivahendeid ja vajadusel kätiseid. Kursusel „Supleme julgelt ja mõnuga“ toimub ujumisoskuste õpetamine  läbi mänguliste meetodite. Kuna iga laps on ainulaadne, siis  valime vastavalt lapse arengule veemängude tempo ja rütmi.   Ujumiskursusel osalenud laps ei pelga kui vesi pritsib silma ja ta liigub vabalt vees. Ta on ületanud veekartuse ja kohanenud vees. Ta mängib  koos kaaslastega liikumis- ja –sukeldumismänge ning  hakkab  samm- sammult end vees turvaliselt tundma.
Oluline on seejuures teada, et ujumisoskust ei saavutata kohe, enne tuleb läbida veega harjumise ja harjutamise faas. Olles selle edukalt läbinud võib juba jätkata ujumise algõpetusega.

Lasteaed MARI liikumisõpetaja Merle Laanemäe